Η μετασχηματίζουσα τον μαθητή μάθηση

11:16 π.μ.nikos bakoulas

 

Ο σκεπτόμενος νέος (Rodin, 1880)


Ο  ρόλος  του  γονιού  και  του  δάσκαλου  για  τον  μαθητή,  όπως  είναι  γνωστό,  είναι  αποφασιστικής  σημασίας  για  την  πορεία  του θα χαράξει στη  ζωή  του.  Σε  αυτή  τη  σημαντική  σχέση  μπορούμε να διακρίνουμε τρεις καθοριστικές περιπτώσεις συνεργασίας μεταξύ μαθητή και δασκάλου. Στην  πρώτη  ο  δάσκαλος    επηρεάζει  καθοριστικά  τον  μαθητή  και  τον  οδηγεί  προς  το  μεγάλο  detour  (πορεία)  της  σκέψης  και  της  γνώσης  και  αργότερα  της  επιστήμης  και  της  έρευνας.  Στη  δεύτερη  μπορεί  να «περάσει» ο  δάσκαλος    χωρίς  να  βοηθήσει  ουσιαστικά  τον  μαθητή,  χωρίς  να  του  εμπνεύσει  υψηλούς  στόχους.  Η τρίτη    περίπτωση  είναι  να  αποθαρρύνει    τον  μαθητή  από  την  ωραία  γνωστική  διαδικασία, γεγονός που θα επηρεάσει αρνητικά την εξέλιξή του τα επόμενα χρόνια. Ένα είναι βέβαιο ότι «τα θρανία καθορίζουν το μέλλον του». Σε κάθε  περίπτωση  ο  δάσκαλος  εφαρμόζει  στη  δουλειά  του, σε μικρό ή μεγάλο  βαθμό, τη σημαντική μεθοδολογία της  ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, η  θεωρία  της   οποίας  αναπτύχθηκε  από τον  JACK  MERIZOW και τους συνεργάτες του περίπου το  1970.

   «Αυτή  η  μάθηση  μπορεί  να  ορισθεί  ως  εκείνη  που  προκαλεί  αλλαγή  της  προσωπικότητας  ή  αλλαγές  στην  οργάνωση  του  εαυτού  και  χαρακτηρίζεται  από την  ταυτόχρονη  αναδόμηση  όλων  των  σχημάτων  και  προτύπων   του  μαθητή» (*). Αυτή  η  μέθοδος  μάθησης   επιφέρει  ρήγμα,  αλλαγή  στη νοοτροπία του  νέου   και  στην  όλη  δομή  του  προγράμματός  του  προς  το  καλύτερο. Στη ζωή του πλέον έχουν τεθεί καινούριοι στόχοι και η σημαντική  αυτή  αλλαγή  βιώνεται  από τον  μαθητή μέσα από την προσπάθεια ως  ένα  αίσθημα  ικανοποίησης,  κατάκτησης  και  αυτοπεποίθησης.                                                                                                            Πιο συγκεκριμένα, στην  προεφηβική  και  στην  εφηβική  ηλικία  μπορούμε  και  πρέπει  να  παρέχουμε  σε  όλους  τους  νέους  «κανονικές»  και  επαρκείς  συνθήκες  αυτοανακάλυψης  και  προόδου. Τα  μαθηματικά ,  η   γλώσσα και τα υπόλοιπα μαθήματα  δεν  μαθαίνονται  με  το  λίγο  διάβασμα. Η  απόκτηση    στέρεης   γνώσης   απαιτεί  επαναλήψεις, ενδιαφέρον  και  σοβαρή  προσπάθεια.

   Αυτό μπορεί να το πετύχει με την επίδραση του γονιού του, ενός φίλου του και με τη βοήθεια ενός δασκάλου του. Μπορεί να επηρεαστεί  από ένα βιβλίο βιογραφικής ιστορίας π.χ. της ΜΑΡΙΑΣ ΚΙΟΥΡΗ, ή της ιστορίας των Ελλήνων του 5ου π.Χ. αιώνα, ή από τη λύση πολλών ασκήσεων Μαθηματικών κλιμακούμενης δυσκολίας κ.λ.π. Έτσι, βαθμιαία γίνεται ο μετασχηματισμός στη σκέψη του και η στροφή του προς τα πνευματικά ενδιαφέροντα.

   Επιπρόσθετα, αν ασχοληθεί με ένα άθλημα, αρχικά σε μικρό βαθμό και στη συνέχεια με την πάροδο του χρόνου όλο και περισσότερο, χωρίς να παραμελεί το διάβασμα, θα έχει θεαματικά αποτελέσματα και σίγουρη ωφέλεια  για την υγεία του, και για τη σωματική και για την πνευματική και για την ψυχολογική.

   Παρόμοια δυναμική μπορεί να έχει η ενασχόληση με τη μουσική, με τη ζωγραφική και άλλα δημιουργικά χόμπυ.

   Επίσης, ένας νέος μπορεί να οδηγηθεί στη μετασχηματίζουσα μάθηση από ένα έντονο γεγονός, είτε αυτό είναι μια διάκριση σε ένα τομέα, είτε ένα αρνητικό βίωμα, μια κατάσταση που θα τον αναγκάσει να ενεργοποιήσει κρυμμένες δυνάμεις του για να ανταπεξέλθει και να βγει νικητής.

   Έτσι οι δυνατότητές του μετατρέπονται σε ικανότητες και η αλλαγή του προς το καλύτερο είναι βέβαιη.

   Η ικανοποίηση που παίρνει ο μαθητής από την πνευματική ή σωματική κατάκτηση, είναι πολύ περισσότερη από ό,τι παίρνει από επουσιώδεις ενασχολήσεις του.

   Ο δάσκαλος, ο γονιός, το σχολείο, πέρα από το ήθος και την καλή συμπεριφορά που διδάσκουν επίμονα, μπορούν και πρέπει να επιδιώκουν τη μετασχηματίζουσα τον μαθητή μάθηση. Μπορούν μάλιστα να το έχουν και σαν μέτρο της αυτοαξιολόγησής τους, να βλέπουν δηλαδή ότι η προσπάθειά τους μετασχηματίζει ουσιαστικά τον ή τους πολλούς μαθητές τους προς ψηλότερα επίπεδα στοχασμού και δράσης, τα οποία σπανίως αποχωρίζονται στη ζωή τους.

   Είναι ένα μεγάλο ζητούμενο η διαρκής βελτίωση του μαθητή με τη συνακόλουθη ικανοποίηση του, χωρίς κανένα άγχος, χωρίς να απομακρύνεται από ένα δημιουργικό πρόγραμμα. 

   Στη ζωή του πλέον θέτει νέους στόχους και έχει πετύχει μία σημαντική αλλαγή.

   Με δεδομένες τις συνθήκες που έχουμε βιώσει με τον covid, αποτελεί Εθνικό ζητούμενο το να οδηγούνται όλοι οι νέοι μας σε μορφές συνεχούς και σημαντικής προσπάθειας στη Σκέψη, στη Γνώση και στην Άθληση , προσανατολιζόμενοι σε επί μέρους αντικείμενα που τους αρέσουν. Και κάτι ακόμη, η βιωματική δραστηριότητα πρέπει και μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματικό αντίδοτο στην καλπάζουσα εικονική πραγματικότητα της τεχνολογίας, που κατακτά τους νέους  με καταστροφικά αποτελέσματα για την πρόοδό τους και την κοινωνικοποίησή τους.

(*)Σύγχρονες Θεωρίες Μάθησης του Knud Illeris (Μεταίχμιο)              

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

0 σχόλια

ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ TV

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Το 1992 το φροντιστήριό μας ξεκίνησε να εκδίδει την εφημερίδα ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ και η έκδοσή της συνεχίστηκε μέχρι το 2010. Σήμερα, σχεδιάσαμε την αναβίωσή της σε ηλεκτρονική μορφή διατηρώντας το μορφωτικό και εκπαιδευτικό περιεχόμενό της. Το φροντιστήριό μας, μέσω της ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗΣ σας προσφέρει άρθρα σύγχρονου προβληματισμού και ενημέρωσης σε θέματα που αφορούν την εκπαίδευση, τις επιστήμες, το περιβάλλον και τον αθλητισμό.

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ