Η μετασχηματίζουσα τον μαθητή μάθηση

8:09 μ.μ.nikos bakoulasΟ  ρόλος  του  γονιού  και  του  δάσκαλου  για  τον  μαθητή  για  τον  νέο,  όπως  είναι  γνωστό,  είναι  αποφασιστικής  σημασίας  για  την  πορεία  του   δεύτερου  στη  ζωή  του.  Σε  αυτή  τη  σημαντική  σχέση  έχουμε  τρείς  περιπτώσεις. Στην  πρώτη  ο  δάσκαλος    επηρεάζει  καθοριστικά  τον  μαθητή  και  τον  οδηγεί  προς  το  μεγάλο  detour  (πορεία)  της  σκέψης  και  της  γνώσης  και  αργότερα  της  επιστήμης  και  της  έρευνας.  Στη  δεύτερη  μπορεί  να ‘ περάσει ‘ ο  δάσκαλος    χωρίς  να  βοηθήσει  ουσιαστικά  τον  μαθητή,  χωρίς  να  του  εμπνεύσει  υψηλούς  στόχους.  Η τρίτη    περίπτωση  είναι  να  αποθαρρύνει    τον  μαθητή  από  την  ωραία  γνωστική  διαδικασία, γεγονός που θα επηρεάσει αρνητικά την εξέλιξή του τα επόμενα χρόνια. Σε  κάθε  περίπτωση  ο  δάσκαλος,  εφαρμόζει  στη  δουλειά  του  σε  μικρό  ή   μεγάλο  βαθμό,  τη  σημαντική  μέθοδο  της  ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑΣ   ΜΑΘΗΣΗΣ, η  θεωρία  της   οποίας  αναπτύχθηκε  από τον  JACK  MERIZOW    το  1970.(1) «Αυτή  η  μάθηση  μπορεί  να  ορισθεί  ως  εκείνη  που  προκαλεί  αλλαγή  της  προσωπικότητας  ή  αλλαγές  στην  οργάνωση  του  εαυτού  και  χαρακτηρίζεται  από την  ταυτόχρονη  αναδόμηση  όλων  των  σχημάτων  και  προτύπων   του  μαθητή».(2)   Αυτή  η  μέθοδος  μάθησης   επιφέρει  ρήγμα,  αλλαγή  στη νοοτροπία του  νέου   και  στην  όλη  δομή  του  προγράμματός  του  προς  το  καλύτερο. Στη ζωή του πλέον έχουν τεθεί καινούριοι στόχοι και η σημαντική  αυτή  αλλαγή  βιώνεται  από τον  μαθητή μέσα από την προσπάθεια ως  ένα  αίσθημα  ικανοποίησης,  κατάκτησης  και αυτοπεποίθησης.                                                                                                          Πιο συγκεκριμένα στην  προεφηβική  και  στην  εφηβική  ηλικία  μπορούμε  και  πρέπει  να  παρέχουμε  σε  όλους  τους  νέους  «κανονικές»  και  επαρκείς  συνθήκες  αυτοανακάλυψης  και  προόδου.Τα  μαθηματικά ,  η   γλώσσα  κ.λ.π.  δεν  μαθαίνονται  με  το  λίγο  διάβασμα. Η  απόκτηση    στέρεης   γνώσης   απαιτεί  επαναλήψεις, ενδιαφέρον  και  σοβαρή  προσπάθεια.                                                                     

Η  μεγάλη  βελτίωση  στο  όποιο  χόμπυ  ή  ταλέντο  έχει  ο  νέος  επέρχεται,  πετυχαίνεται  μόνο  με  επαρκή  χρόνο  ενασχόλησης  με  αυτό. Ένα  κρίσιμο  και  κέραιο  ζήτημα  για  την  επίτευξη  ενός  στόχου  από  κάποιον  μαθητή  είναι  ο  βαθμός  της  προσπάθειας  και  της  αυτοσυγκέντρωσης  που πετυχαίνει.                        Αν  όλο  αυτό  το  δημιουργικό  πρόγραμμα  γίνει  βαθειά  συνείδησή  του  που  σίγουρα  έχει  όνειρα  και φιλοδοξίες  για  πολλές  διακρίσεις,  λειτουργεί  χωρίς  άγχος  ,χωρίς  στενοχώρια, και  με  περισσότερο  ενθουσιασμό, ζήλο  και  αυτοπεποίθηση. Μαθαίνει  ,υιοθετεί   έγκαιρα  ένα  σωστό  ωράριο,  γεμάτο  με  θετικές  ενέργειες, που δεν  το  αποχωρίζεται  στη  ζωή  του.                                            Η  μετασχηματίζουσα  μάθηση  λοιπόν, είναι  το  ρήγμα που  μπορεί  να  δημιουργεί ο  δάσκαλος  στον  μαθητή  ώστε  να  βελτιώνει   τον  ρυθμό  του  και  να  συντελείται  το  «μπόλιασμα»  που  έλεγε  ο  Ε. Παπανούτσος. Όλοι  οι  μαθητές  μπορούν  να  περιορίσουν  τον  χρόνο  που  διαθέτουν  σε  τυχαίες  και  επικίνδυνες  ίσως  ασχολίες   με  γνώση  και  σκέψη  χρήσιμη  και  μετασχηματίζουσα, πάντα  κοντά σε  ό,τι  αγαπούν. Έτσι,  θα  μετατρέπουν  βαθμιαία  τις  δυνατότητες   σε  ικανότητες  και  θα  γίνουν  πολύ  χρήσιμοι  για  τον  εαυτό  τους  και για   τον  τόπο τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

0 σχόλια

ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ TV

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Το 1992 το φροντιστήριό μας ξεκίνησε να εκδίδει την εφημερίδα ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ και η έκδοσή της συνεχίστηκε μέχρι το 2010. Σήμερα, σχεδιάσαμε την αναβίωσή της σε ηλεκτρονική μορφή διατηρώντας το μορφωτικό και εκπαιδευτικό περιεχόμενό της. Το φροντιστήριό μας, μέσω της ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗΣ σας προσφέρει άρθρα σύγχρονου προβληματισμού και ενημέρωσης σε θέματα που αφορούν την εκπαίδευση, τις επιστήμες, το περιβάλλον και τον αθλητισμό.

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ